a

Uluslararası Avrasya ekonomileri kongresi

Beykent Üniversitesi, Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat

Beykent Üniversitesi, Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde 20 -22 Eylül tarihlerinde Bakü’de gerçekleşti. Hibrit olarak gerçekleşen Konferansa 7 ülkeden 65 bildiri sunuldu. Konferansın açılışına T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağçı, Büyükelçilik Müşavirleri, Tika Bakü Koordinatör yardımcısı, ATIB-Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliyi temsilcileri, Kongre Koordinatorö Prof. Dr. Selahattin Sarı, Fakülte dekanları, Akademisyenler, Medya Mensupları, iş insanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldılar. Büyük ilgi gören konferansta büyüme ve kalkınma, bölgesel analizler, para ve finans, sektörel analiz, çevre ekonomisi ve tarım ekonomisi gibi konular ele alındı. Beykent Üniversitesi ile Kırgızıstan –Türkiye Manas Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri İktisat Bölümlerinin 2010 yılında başlatmış oldukları bu konferans Prof. Dr. Selahattin Sarı hocanın emek ve çabalarıyla varlığını sürdürmüştür.

myuce 1

Avrasya Ekonomileri Kongresi bu yıl Bakü’de yapılıyor olmasının da ayrı bir anlamı bulunmaktadır. Malumunuz 30 yıldır Karabağ toprakları işgal altında tutulan Azerbaycan 44 günlük Vatan Muharebesi sonucu zafer kazanarak topraklarını Ermeni işgalinde kurtarmış, Rusya’nın arabuluculuğu sonucu üçlü ateşkes mukavelesi imzalanmıştı. Azerbaycan söz konusu mukavelede öngörülen tüm yükümlülüklerini ivedilikle yerine getirirken tam tersine Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina ettiği gibi sistematik provokasyonlarla Azerbaycan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Ermenistan’ın bu tavrı kınanması gerekirken özellikle ABD ve Batı dünyasında destek görmektedir. İşte bu süreçte Türk Dünyasının Azerbaycan’ın yanında durması ve desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Bu konferans da bir nevi Türk Dünyası akademisyenleri desteği olarak görmek mümkündür.

14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansını Sonuç Bildirgesinde bu hususlar da yer aldı. Konferansın sonuç bildirgesinde önemli hususlara yer verildi. Söz konusu bildirge tam metni şu şekildedir:

14. ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Beykent Üniversitesi, Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde 20-22 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’da gerçekleşmiştir. Hibrit olarak yapılan Konferansa 7 ülkeden 65 bildirisi sunulmuştur. Bu bildirileri ve yapılan müzakereler dikkate alınarak aşağıda sayılan hususlarda kanaat oluşmuştur:

– Konferansı düzenleyici heyeti olarak Azerbaycan Cumhuriyetinin 30 Yıllık işgal altındaki topraklarını yeniden özgürleştirmek için verdiği haklı ve adil mücadeleyi destekliyor, Karabağ’ın yeniden inşası sürecinde yapılan yatırımları yerinde olduğu yönündeki kanaatlerimizi belirtiyoruz.

– Avrasya, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan, Türk Devletleri de içine alan çok geniş bir bölgedir. Bu bölge hammadde, enerji, tarım, sanayi, ticaret ve insan kaynakları bakımından dünya ekonomisinde ciddi katma değer yaratmaktadır. Dünyanın en büyük altı ekonomi, en büyük altı silah alıcısı, en önemli nükleer güçler Avrasya’da bulunmaktadır. Diğer taraf bölge en kalabalık nüfusu barındırmaktadır. Aynı zamanda bu bölge ciddi bir çatışma alanını da kapsamaktadır.

– Avrasya bölgesinin ekonomik potansiyeli değerlendirilesi, bölgenin devletleri arasında güçlü iş birliği temin edilmesi ve bölgede istikrar ve barışın sağlanabilmesi için öncellikle bölgenin kaderi bölgenin ülkeleri tarafında adil bir iş birliği sonucu tayin edilmeli, kaynakların kullanımı ve bölüşümünde hakkaniyet ilkesi göz önünde bulundurulmalı ve kaynaklardan elde edilen gelir bölge halkı refahına yönelik kullanılmalıdır.

– Avrasya bölgesinin Asya kısmı zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olmasına rağmen bu kaynaklardan ilgili ülkeler yeterince yararlanamamaktadırlar. Özellikle siyasi güç ve teknik imkanlara sahip bölgesel ya da küresel güçler tarafından adil olmayan bir şekilde bu kaynakların kullanımında söz sahibi olmaktadırlar. Bu durum bölgenin kalkınmasına olumsuz etki oluşturmaktadır.

– Asya kıtası ülkeleri bölgesel güçler ile küresel güçler arasında mücadele alanına dönüştürüldüğü için siyasi ve ekonomik açıdan kaotik ortama sürüklenmekte, bu da ülkelerin sahip oldukları kullanmaları imkânı zayıflatmakta, bunun sonucunda istenen ekonomik refah sağlanamamaktadır.

Beykent Üniversitesi, Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde 20 -22 Eylül tarihlerinde Bakü’de gerçekleşti. Hibrit olarak gerçekleşen Konferansa 7 ülkeden 65 bildiri sunuldu. Konferansın açılışına T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağçı, Büyükelçilik Müşavirleri, Tika Bakü Koordinatör yardımcısı, ATIB-Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliyi temsilcileri, Kongre Koordinatorö Prof. Dr. Selahattin Sarı, Fakülte dekanları, Akademisyenler, Medya Mensupları, iş insanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldılar. Büyük ilgi gören konferansta büyüme ve kalkınma, bölgesel analizler, para ve finans, sektörel analiz, çevre ekonomisi ve tarım ekonomisi gibi konular ele alındı. Beykent Üniversitesi ile Kırgızıstan –Türkiye Manas Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri İktisat Bölümlerinin 2010 yılında başlatmış oldukları bu konferans Prof. Dr. Selahattin Sarı hocanın emek ve çabalarıyla varlığını sürdürmüştür.

WhatsApp Image 2022 09 23 at 09.02.31

Avrasya Ekonomileri Kongresi bu yıl Bakü’de yapılıyor olmasının da ayrı bir anlamı bulunmaktadır. Malumunuz 30 yıldır Karabağ toprakları işgal altında tutulan Azerbaycan 44 günlük Vatan Muharebesi sonucu zafer kazanarak topraklarını Ermeni işgalinde kurtarmış, Rusya’nın arabuluculuğu sonucu üçlü ateşkes mukavelesi imzalanmıştı. Azerbaycan söz konusu mukavelede öngörülen tüm yükümlülüklerini ivedilikle yerine getirirken tam tersine Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina ettiği gibi sistematik provokasyonlarla Azerbaycan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Ermenistan’ın bu tavrı kınanması gerekirken özellikle ABD ve Batı dünyasında destek görmektedir. İşte bu süreçte Türk Dünyasının Azerbaycan’ın yanında durması ve desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Bu konferans da bir nevi Türk Dünyası akademisyenleri desteği olarak görmek mümkündür.

14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansını Sonuç Bildirgesinde bu hususlar da yer aldı. Konferansın sonuç bildirgesinde önemli hususlara yer verildi. Söz konusu bildirge tam metni şu şekildedir:

14. ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Beykent Üniversitesi, Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde 20-22 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’da gerçekleşmiştir. Hibrit olarak yapılan Konferansa 7 ülkeden 65 bildirisi sunulmuştur. Bu bildirileri ve yapılan müzakereler dikkate alınarak aşağıda sayılan hususlarda kanaat oluşmuştur:

– Konferansı düzenleyici heyeti olarak Azerbaycan Cumhuriyetinin 30 Yıllık işgal altındaki topraklarını yeniden özgürleştirmek için verdiği haklı ve adil mücadeleyi destekliyor, Karabağ’ın yeniden inşası sürecinde yapılan yatırımları yerinde olduğu yönündeki kanaatlerimizi belirtiyoruz.

– Avrasya, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan, Türk Devletleri de içine alan çok geniş bir bölgedir. Bu bölge hammadde, enerji, tarım, sanayi, ticaret ve insan kaynakları bakımından dünya ekonomisinde ciddi katma değer yaratmaktadır. Dünyanın en büyük altı ekonomi, en büyük altı silah alıcısı, en önemli nükleer güçler Avrasya’da bulunmaktadır. Diğer taraf bölge en kalabalık nüfusu barındırmaktadır. Aynı zamanda bu bölge ciddi bir çatışma alanını da kapsamaktadır.

– Avrasya bölgesinin ekonomik potansiyeli değerlendirilesi, bölgenin devletleri arasında güçlü iş birliği temin edilmesi ve bölgede istikrar ve barışın sağlanabilmesi için öncellikle bölgenin kaderi bölgenin ülkeleri tarafında adil bir iş birliği sonucu tayin edilmeli, kaynakların kullanımı ve bölüşümünde hakkaniyet ilkesi göz önünde bulundurulmalı ve kaynaklardan elde edilen gelir bölge halkı refahına yönelik kullanılmalıdır.

– Avrasya bölgesinin Asya kısmı zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olmasına rağmen bu kaynaklardan ilgili ülkeler yeterince yararlanamamaktadırlar. Özellikle siyasi güç ve teknik imkanlara sahip bölgesel ya da küresel güçler tarafından adil olmayan bir şekilde bu kaynakların kullanımında söz sahibi olmaktadırlar. Bu durum bölgenin kalkınmasına olumsuz etki oluşturmaktadır.

– Asya kıtası ülkeleri bölgesel güçler ile küresel güçler arasında mücadele alanına dönüştürüldüğü için siyasi ve ekonomik açıdan kaotik ortama sürüklenmekte, bu da ülkelerin sahip oldukları kullanmaları imkânı zayıflatmakta, bunun sonucunda istenen ekonomik refah sağlanamamaktadır.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Kaçak restoranın kurdelasını Türkyılmaz kessin!