a
  • Haberyum
  • Gündem
  • Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı)

https://haberyum.com/wp-content/uploads/2023/08/masal-bahçe.png https://haberyum.com/wp-content/uploads/2023/10/134X550.jpg

Üniversite giriş kapsamında düzenlenen Üniversite Kurumları Sınavı (YKS) için 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında

Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İl/ilçe nüfus müdüriyetleri,

YKS öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,

YKS‘nin yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS‘nin yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

2020-YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde
???? 1.Oturum: TYT (Cumartesi, 10.00),
???? 2.Oturum: AYT (Pazar, 10.00),
???? 3.Oturum: YDT (Pazar, 15.30)
olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır. pic.twitter.com/ClWqTfdUPO

— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 24, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son gerçekleşen Koronavirüs Bilim Heyeti içtimasının akabinde yaptığı açıklamada 2. dalga yaşamadığını belirtti. Koca, “Birinci dalganın tesirlerini görüyoruz” dedi.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş tarafları ile bu iş konumlarının yalnızca ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş mekanları (vatandaşlarımız zarurî muhtaçlıklarının karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş mekanları, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş konumları,

c) Kamu ve hususî sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Farz kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım meskenleri, rehabilitasyon merkezleri, Nüfus Müdüriyetleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il hudutları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol kolunda stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

ı) Bulunduğu tarafın İl/İlçe Hıfzıssıhha Şurası tarafından müsaade verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi üzere temel azık hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu gereçlerin üretimi için gereksinim duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

j) Oteller ve konaklama mekanları,

k) Besin, aklık ve ilaç üzere kesimlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden ortamında bulunan şantiyede konaklayarak prodüksiyonu yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu unsur kapsamında inşaat ve konaklama tıpkı şantiye ortamı içinde ise müsaade verilir, öbür bir yandan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların diğer bir yana gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma yeri yalnızca inşaat alanı/maden sahaları ile sonludur.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen mühlet içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata husus; mal, materyal, eser, araç-gereç üreten iş bölgeleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan koşullara uymaları kaydıyla),

o) Zirai gayeli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek muhtaçlığa nazaran kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ziraî üretime ilişkin eser satışı yapan işletmeler,

p) Sebze/meyve toptancı halleri,

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN BIREYLER

a) Bu Genelgenin (7) numaralı başlığında mekan alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” başkan, vazifeli yahut çalışanlar,

b) Kamu sistemi ve güvenliğinin sağlanmasında hizmetli olanlar (Özel güvenlik vazifelileri dâhil),

c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da vazife sahalar,

ç) Cenaze defin süreçlerinde vazifeli olanlar (din hizmetlileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile bir numara nokta yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar,

e) Eser ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında hizmetli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk meskenleri vb. toplumsal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. kollarda faaliyet yürüten iş bölgelerinin yüksek aşamalı maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere mecburî olarak çalıştırılması gereken kısımlarında hizmetli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin haber süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) eserlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının farz gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Mecburî sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu mahallerde kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında hizmetli olanlar,
n) İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş noktalarından ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş mekanı tabibi vb.),

o) Veteriner tabipler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) İşyerlerinin örtük olduğu saatlerde/günlerde daima olarak işyerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak işçi,

s) Madencilik, inşaat ve vesair büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Duruşma kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile bir arada çalışanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın meskenlerinde kalması esastır.

Bu Genelgenin (7) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (ı) unsuru kapsamındakilere yönelik kararlar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince; LGS sınavı için en geç 19.06.2020 Cuma günü saat 13.00’a, YKS sınavı için en geç 26.06.2020 Cuma günü saat 13.00’a kadar alınacaktır.

Laf konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, pratikte rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması sağlanacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci unsuru yeterince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna nazaran Kanunun ilgili hususları mucibince süreç yapılması, konusu cürüm oluşum eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci hususu kapsamında gerekli isimli süreçler başlatılacak.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Vaka sayısının arttığı Şarkışla’da giriş-çıkışlar denetim altına alınacak