a

Sünni Ne Demek? Diğer Mezheplerden Farkları

İslamiyet'in Sünni ne demek için vereceği cevap Ehli Sünnet'tir. İslam'a göre söz konusu olan mezhepler arasında en yaygın olan iki koldan birisidir. Şiilik ile Sünnilik dünya üzerinde yaklaşık olarak Müslümanların %83'ünü oluşturmaktadır.

İslamiyet’in Sünni ne demek için vereceği cevap Ehli Sünnet’tir. İslam’a göre söz konusu olan mezhepler arasında en yaygın olan iki koldan birisidir. Şiilik ile Sünnilik dünya üzerinde yaklaşık olarak Müslümanların %83’ünü oluşturmaktadır. Ayrıca kendi içerisinde dördü fıkhi olmak üzere toplamda 6 farklı mezhebe ayrılır.

Sünniler temel anlamda Ehli Sünnet mantığının çevresinde bir inanç sistemine sahiptir. Bunu ise İslam dininin sünnet doktrinine dayalı hali olarak yorumlamak mümkündür. Türkiye’de de en çok görülen İslami mezhepler arasındadır.

Sünni Ne Demek Diyanet?

sunni ne demek diyanet
sunni ne demek diyanet

Sünni ne demektir ve sünni ne demek diyanet diye araştıran Müslümanların karşısına 6 farklı mezhep çıkmaktadır. Bunların ikisi İslam dininde var olan itikad mezheplerdir. Eğer 6 farklı mezhebi sıralayacak olursak;

 1. Eş’arilik
 2. Mâtüridilik
 3. Hanefi Mezhebi
 4. Maliki Mezhebi
 5. Hanbeli Mezhebi
 6. Şafii Mezhebi

İslam dininde bulunan 6 farklı sırasıyla inceleyeceğiz.

 • Eş’arilik

Ebul Hasan Ali El Eş’ari tarafından kurulmuş, İmam-i Gazali tarafından benimsenen bir mezheptir. Vahiy edilmiş tüm bilgilerin insan aklı için çok üst düzey olduğunu, bu yüzden peygamber ve sahabileri öncü gören bir yapıdır.

 • Mâtüridilik

Mâtüridilik ise Ebu Mansur El-Matüridi tarafından Eş’arilik mezhebinden birkaç on yıl sonra ortaya çıkarılmıştır. Selçuklu ile başlayıp Osmanlıya uzanan, Türklerin büyük bir kısmını da içerisinde toplayan mezheptir.

Ayrıca 4 fıkhi mezhep daha Sünni ne demek kapsamında karşımıza mutlaka çıkacaktır. Kısaca bahsetmek gerekirse;

 • Hanefi Mezhebi

Özü Maturidilik olan fıkhi mezhebin kurucusu Ebu Hanife’dir. En çok benimsenmiş Sünni mezhebi olarak adlandırılabilir.

 • Maliki Mezhebi

İmam Malik tarafından kurulmuş olan mezhep mensuplarına Maliki denir. Fas ve Cezayir civarında yoğundur.

 • Hanbeli Mezhebi

İİmam-i Hanbeli tarafından kurulup kuran ve hadis odaklı bir inanç biçimine sahiptir.

 • Şafii Mezhebi

Şafilik özellikle hanefi mezhebinden sonra gelen en yaygın Sünni mezhebi olarak bilinir.

Sünni Nedir?

sunni nedir
sunni nedir

Sünni nedir diye araştırma yapanların bilmesi gerekir ki sünnilik temel anlamda İslam dininin en büyük mezhep akımıdır. Türkiye dahil olmak üzere pek çok coğrafyada çok ciddi bir kitleyi bünyesinde barındırmaktadır. Sünni inanca göre İmam Buhari  ve İmam Müslim gibi isimlerin peygamberlerden aktardıkları bilgiler sahih olarak kabul edilir. Ayrıca sahih kabul edilmeyen ancak halk arasında çok yaygın olarak okunan pek çok yardımcı kaynağa rastlamak mümkündür. Sünni ne demek sorusunun yanıtını farklı mezhepler noktasında vermek en doğrusudur.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

Acemler’de trafik düzenlemesi