a

Panseksüel Nedir? Nasıl Bir Yönelimdir?

Panseksüel, en kısa tanımı ile bireyin hoşlanma, âşık olma gibi duyguların sadece tek bir cinsiyete değil her cinsiyete karşı hissedilmesidir. Kısacası bazı duyguları yaşarken cinsiyet göz ardı etmek de diyebiliriz. Böylece panseksüel nedir? Gibi bir soyu sizlere açıkladık. Sizlerin aklında küçük de olsa bir fikir oluşturduk diyebiliriz.

“Pan” kelimesinden türetilmiş olan bir tür cinsel yönelim sözcüğüdür. Bu eğilimi olan kişiler her türden cinse karşı ilgi duymaktadır. Cinsiyet ayrımı yapmayan bireyler için kullanılan bir terimdir. Panseksüel olan bir bireyin cinsiyet ayrımı yapmadan her türlü cinse karşı ilgi duyabilir. Günümüzde yaygın olarak kabul edilmiş olan bir cinsel eğilimdir. Panseksüellik lgbt den farklıdır ve biseksüellik ile ilgisi yoktur. Bazı panseksüel bireyler hiçbir şeye ya da hiç kimseye karşı cinsel bir çekim hissetmezler. 

Panseksuelim Ne Demek
Panseksuelim Ne Demek

Kelime olarak Pan ve sexual terimlerinin birlesmesinden oluşmaktadır. Anlamı ile de oldukça uyumlu olan bu terimde pan; tüm, sexual; cinsel kimlik demektir.

Panseksüel, kişinin karşı tarafın cinsiyetine bakmaksızın ilgi duyması, aşık olmasına verilen terimdir. Panseksüel kişiler aynı zamanda cinsiyet körü olarak da bilinirler. Günümüzde çok bilinen bir cinsel eğilimdir. Fakat sadece cinsellik olarak nitelendirilmemelidir. Bazı durumlarda duyguları da ele almak gerekir.

Panseksüel bireyler her iki cinsiyete de ilgi duyup, duygusal bir yakınlık yaşamak isteyebilirler. Bu terim bazı durumlarda biseksüellik ile karıştırılabilir. Ancak ikisi farklı şeylerdir. Biseksüeller, erkek ve kadınlardan hoşlanırlar. Panseksüel kişiler ise cinsel tercihi fark etmeksizin trans erkekler, trans kadınlar gibi bireylere de ilgi duyabilirler.

Bu ayrım, biseksüellik ve panseksüellik arasında  bulunan farkı belirler. Her iki toplumun da kendilerine ait renkleri, bayrakları ve ideolojileri vardır. Panseksüel ne demek anlamı yukarda kısaca belirtilmiştir.

Panseksüel Nedir?

Daha da detaylandıracak olursak panseksüellik, aynı cinsiyetten, karşı cinsten üyelere karşı herhangi bir cinsel çekim hissetmeyen kişilere karşı cinsel çekim duyma durumuna verilen bir terimdir. Bazen geleneksel normlara uygunsuzluk olarak da bilinir. Panseksüellik gelişen bir kelimedir ve bu terimin kesin bir tanımı yoktur. Bununla birlikte, panseksüellik ile ilişkili bazı ortak özellikler vardır.

Panseksüellik, artık yaygın olarak kabul edilen bir cinsel yönelimdir, ancak panseksüellik gerçekte nedir? Bazı uzmanlara göre panseksüellik, bazı insanlarda kabul etmeye istekli olmasalar bile var olan bir cinsel akışkanlıktır. Aslında bir tür cinsellik olan bu akışkanlık, kişinin belirli bir partnere bağlı olmadığını, ancak diğer seçenekleri keşfetmeye ilgi duyduğunu gösterebilir. Bazı insanlar buna “polimorf panseksüalite” diyor, bu da bazı panseksüellerin cinsel yönelimlerini etiketleme ihtiyacı hissetmediklerini, aksine istedikleri zaman keşfetme ihtiyacı duyduklarını söylüyor.

Panseksüellik cinsiyet ayrımı yapmayan kişilere denir. Bu terime uyan kişiler kendilerini panseksüel bireyler olarak adlandırırlar. Panseksüel terimi yerine Antoseksüel ya da Omniseksüel sözcükleri de kullanılır. Bu yönelim sadece insanlara duyulan bir yönelimdir. Zoofili, ensest ya da nekrofili yönelimler ile karıştırılmamalıdır.

İnsanlar zamanla farklı eğilimlere sahip olurlar. Bazı tercihlerde doğuştan gelir. Panseksüellik tam olarak böyle bir şeydir. Doğuştan gelen arzu ile cinsel yönelim, iki cinse de ilgi duyma olarak şekillenir.

panseksuel
panseksuel

Panseksüellik Nasıl Bir Şey?

Panseksüel bireyler, cinsel anlamda erkek ve ya kadın olarak tanımlanan kişilere ilgi duymanın yanında; interseks, eşcinsel, adrojen, üçüncü cinsiyet, transseksüel ya da diğer birçok cinsel ve toplumsal kimliği belirleyen kişilere dahi ilgi duyabilirler. Kendini panseksüel olarak tanımlayan bireyler, cinsiyet ikilemine girip girmediklerine bakmaksızın çeşitli cinsiyet kimliklerine ilgi duyarlar.

Panseksüellik, LGBT ‘den biraz daha farklıdır ve biseksüellik ile ilgisi yoktur. Özellikle biseksüellik ile ( kadınlardan veya erkeklerden hoşlantı duyarlar) ile karıştırılır. Panseksüeller için cinsiyet durumunun hiçbir önemi yoktur. Trans bireyler, interseks bireylere dahi bir duygussal bağ kurulabilir.

Panseksüellerin hem erkeklerle hem de kadınlarla ilişkileri vardır. Biseksüel olarak tanımlayabilirler, ancak genellikle cinsel yönelimleri konusunda daha açıktırlar. Bazı panseksüeller aynı cinsiyetten insanlarla çıkmayı tercih ederken, diğerleri sadece diğer cinsiyetlere karşı cinsel çekim hissedebilir. Bazı panseksüeller hiç kimseye veya hiçbir şeye karşı cinsel çekim hissetmezler. Diğerleri için, birden fazla cinselliğe sahip olmanın yanlış bir tarafı yoktur.

panseksuel nedir
panseksuel nedir

Panseksüellik Kriterleri Neler?

Evet, şimdiye kadar panseksüel ne demek? Bunları konuştuk. Kişiden kişiye çok değişkenlik gösteren kriterleri olsa da gelin şimdi bazı kriterleri neler onları birlikte inceleyelim.

  • Bu görüşe sahip bazı bireyler sadece sarı saçlı insanlara ilgi duyarlar,
  • Bazıları nazik ve yumuşak kalbe ilgi gösterir,
  • Zekânın önemli olduğunu düşünen panseksüel bireyler vardır,
  • Hatta makine mühendislerine ilgi duyanlar,
  • Bireyin yanağında bulunan bene ilgi duyanlar…

Kişiden kişiye göre değişen birçok kriter vardır. Kişiden kişiye göre farklı yönelimler olabilir. Hatta eşya ve hayvanlara yöneliminin olduğunu zanneden bireyler dahi bulunmaktadır bunu duymuş muydunuz?

Son olarak; Panseksüel Onur Bayrağı adı altında bir bayrak vardır. Topluluğun varlığı, görünürlüğü ve bilinirliğini arttırmak adına ve biseksüellikten farklılığı ortaya koymak adına yapılmıştır.

Panseksüellik ve biseksüellik Arasındaki Fark Nedir?

Panseksüellik ve biseksüellik arasında farklılıklar vardır. İlk fark, panseksüellerin kendilerini nasıl gördükleriyle ilgilidir. Panseksüeller ya tamamen eşcinsel ya da tamamen heteroseksüel oldukları fikrine inanmazlar. Bunun yerine, ikisi arasında bir fark olduğuna inanırlar ve tanımladıkları cinsiyetin inançlarını takip ederler.

Panseksüellik ve biseksüellik arasındaki diğer bir fark, panseksüellerin kendilerini etiketlemek zorunda olmamasıdır. Aslında, birçok panseksüel kendini biseksüel olarak tanımlar. Bazıları, birden fazla cinsel yönelime sahip olmalarına izin veren bir cinsiyetçi (bir cinsiyet akışkanı olmaya benzer) olduklarını da söylüyor. Bu onların çok çeşitli cinsiyetlere ilgi duymalarına izin verir ve onları belirli bir cinsiyet grubuyla sınırlamaz.

Çoğu insan panseksüellik ve biseksüelliğin birbirinin yerine kullanıldığını düşünür çünkü ikisi de aynı cinsiyete ilgi duyar. Ancak bu doğru değil. Panseksüellik, bir erkek ve bir kadın arasında olabileceği gibi, bir erkek ile başka bir erkek veya kadın arasında da meydana gelebilir. Bazıları panseksüellik ve biseksüelliğin aynı olduğuna inanırken, biri cinsiyet kimliği iken diğeri değil, aslında çok farklıdırlar.

panseksuel bayragi
panseksuel bayragi

Panseksüel Bayrağı Nasıldır?

Panseksüel bayrağı, bu görüşe sahip bireyleri temsil eden bayraktır. Dünya üzerinde yapılan eşcinsel eylemler de sıkça görülen bayrak şudur; Peki, son olarak ne kadar panseksüel birey var? Yapılan araştırmalara göre dünyada %1 oranında panseksüel birey vardır.

Panseksüellerin bilinirliğini  ve görünürlüğünü  fazlalaştırmak ve biseksüellik ile panseksüelliği ayırmak amacı ile tasarlanmıştır. Bayrak mavi, sarı ve pembe renkleri ile yatay çubuklar şeklinde tasarlanmıştır. Bu renklerden mavi olanı erkeklere hissedilen duyguyu, pembe olanı kadınlara hissedilen duyguyu, sarı olanı ise erkek ve kadın dışında kalan diğer canlılara hissedilen duyguyu temsil etmektedir.

Panseksüellik “Cinsiyet Körlüğü”

Panseksüel kişi için ilgi duyma hastası deyimini de kullanmak mümkündür. Panseksüel için kişinin kadın veya erkek olması farketmeyecektir. Bu kişi bir kişinin topuğuna da ilgi duyabilecektir. Bu kişiler için aslına bakıldığında fetişist terimi de kullanılabilir. Bazı yorumcular panseksüel için bir sapkınlık ifadesini kullanmasalar da bazı yorumcular panseksüellerin çok daha itici ve tehlikeli olduklarını düşünürler.

Bu kişilerde cinslere karşı aşırı bir haz duygusu bulunur. Bu durum çok büyük bir sapkınlıktır. Cinsel eğilimlerinde sınırsızlık hakimdir. Panseksüeller insan seksüellerdir. Bu nedenle hoşlanma veya aşık olma gibi tercih ve kriterlerinin cinsiyet durumlarıyla zerre ilgisi yoktur. Kadınlardan da erkeklerden de hoşlanabilir, aşık olabilir, ilgi ve haz duyabilirler.

Panseksüeller Hayvanlara İlgi Duyar mı?

Panseksüeller için üçüncü şahıs fark etmemektedir. Onların hoşlanmasının bir kriteri yoktur. Bu nedenle canlı olan yani hayvanlara da ilgi duymalarında da bir kural yoktur.

 Bu nedenle cinsiyeti bulunan her canlıya ilgi duyma gibi bir özellikleri vardır. Bu canlılara hayvanlarda dahil olabilir. Panseksüeller, yunan tanrısı olan pan’dan esinlenmişlerdir. Kendilerini vuruşkan kişilikler olarak adlandırırlar. Bazı panseksüeller cinsel sapkınlık eğilimi içindedirler.

Panseksuel Oldugunu Anlamak icin Test Var Mi
Panseksuel Oldugunu Anlamak icin Test Var Mi

Panseksüel Olduğunu Anlamak için Test Var Mı?

Panseksüel ne demektir? Bunu öğrendikten sonra kişinin kendi içsel duyguları ile yüzleşmesi gerekmektedir. Kendini tanımak cinsel kimliğin anahtarıdır. Kişinin panseksüel olup olmadığını anlamak için bilimsel bir test yoktur.

Biseksüel Nedir? Şok Edecek 5 Soru 5 Cevap

Anahtar kelimeler; Biseksüellik nedir, Aseksüel ne demek, Omniseksüel nedir, Panseksüel ne DEMEK Anlamı, Panseksüel nedir, Açık panseksüel nedir, Poliseksüellik, Panseksüel Testi, panseksüel, panseksüel ne demek, panseksüel nedir, panseksüel nedir ne demek, panseksüel bayrağı, panseksüel biseksüel farkı, panseksüel ne, panseksüel ve biseksüel arasındaki fark nedir, panseksüel nedir kısaca, panseksüel miyim, panseksüelim, panseksüel ve biseksüel farkı, panseksüel ve biseksüel,

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

Kübra Ece’den acı haber… Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınmıştı